Värdering

Kaplans Försäkringsservice hjälper försäkringsbolag och andra juridiska personer med eftervärdering av smycken, klockor, ädelstenar, silver, väskor, modeaccessoarer, mynt, sedlar och medaljer.

För att att vi ska kunna göra en värdering av ett föremål som inte längre finns är det viktigt att vi får in så mycket underlag som möjligt. Utförlig beskrivning, kvitton, foton, intyg och certifikat underlättar vårt jobb och gör att värderingen hamnar så nära sanningen som möjligt.

Det här värderar vi

Smycken & Ädelstenar

Klockor

Mynt, Fashion & Silver

Värderingsbegrepp

Marknadsvärde

Värdet, på den öppna andrahandsmarknaden i Sverige, för likvärdig egendom av samma slag och i samma skick som den värderade egendomen vid en viss tidpunkt inklusive eventuell handelsmarginal och moms.

Nyvärde

Kostnaden för att vid ett visst tillfälle, på den öppna marknaden i Sverige, anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning inklusive eventuell handelsmarginal och moms.

Affektionsvärde

Värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), till exempel värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms.

Vanliga frågor

Vi gör endast värderingar till försäkringsbolag och andra juridiska personer. Vänd dig till ditt försäkringsbolag, så skickar de vid behov in uppdraget till oss.

Vårt mål är att leverera ett svar inom 2-5 arbetsdagar.

Mejla till kfs@kaplans.se och bifoga försäkringsbolagets skadenummer. Du kan även skicka ärendet per post till Kaplans Försäkringsservice, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm.

Vi nås på kfs@kaplans.se eller 08-545 016 16.

Vi mejlar en skriftlig värdering.

Smycken, klockor, ädelstenar, silver, väskor, modeaccessoarer, mynt, sedlar och medaljer.

Det är viktigt att vi får in så mycket underlag som möjligt. Utförlig beskrivning, kvitton, foton, intyg och certifikat underlättar vårt jobb och gör att värderingen hamnar så nära sanningen som möjligt.

Marknadsvärde - Värdet, på den öppna andrahandsmarknaden i Sverige, för likvärdig egendom av samma slag och i samma skick som den värderade egendomen vid en viss tidpunkt inklusive eventuell handelsmarginal och moms.

Nyvärde - Kostnaden för att vid ett visst tillfälle, på den öppna marknaden i Sverige, anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning inklusive eventuell handelsmarginal och moms

Vi hjälper till med återanskaffning av både begagnade och nya varor via Kaplans butik på Biblioteksgatan 5 eller genom beställning från auktoriserade återförsäljare.

Våra erfarna värderingsmän. De är personligen förordnade av Sveriges Handelskamrar, vilket borgar för en opartisk värdering.